Hướng dẫn thanh toán

Giá Cả

KATA nỗ lực để cung cấp cho bạn giá cả cạnh tranh trên các sản phẩm KATA hiện tại. Tổng giá đặt hàng của bạn sẽ bao gồm giá của sản phẩm vào ngày giao hàng cộng với bất kỳ thuế bán hàng áp dụng nào. KATA có quyền thay đổi giá cho các sản phẩm được hiển thị trên katavina.com bất cứ lúc nào và đặc biệt là sửa các lỗi về giá xuất hiện trên trang web.

Phiếu Giảm Giá

KATA sẽ cung cấp các mã phiếu giảm giá khác nhau, những mã này có thể hết hạn bất cứ lúc nào.

Hóa Đơn Mua Hàng

KATA sẽ gửi cho bạn xác nhận đơn hàng qua email, nếu bạn cung cấp thông tin có bao gồm Email

Phương Thức Thanh Toán

KATA chấp nhận  hầu hết các thẻ tín dụng lớn như Visa, MasterCard, American Express và Discover…

Thuế Giá Trị Gia Tăng

Ngoài giá mua, KATA sẽ tính thuế giá trị gia tăng dựa trên địa chỉ giao hàng của bạn và thuế suất bán hàng có hiệu lực tại thời điểm đặt hàng của bạn được lập hóa đơn. Nếu thuế suất bán hàng cho khu vực mà đơn đặt hàng của bạn đang được vận chuyển thay đổi trước khi sản phẩm được giao, thì mức giá có hiệu lực tại thời điểm đơn hàng của bạn được lập hóa đơn sẽ được áp dụng.

Đơn Đặt Hàng Miễn Thuế

Nếu bạn đặt hàng thay mặt cho một tổ chức hoặc cá nhân được miễn thuế, vui lòng gửi email đến support@katavina.com. Hãy chuẩn bị để cung cấp bằng chứng về tình trạng miễn thuế của bạn. Một chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn cho bạn về cách fax / gửi email chứng nhận miễn thuế của bạn cho chúng tôi để chúng tôi có thể xử lý khoản hoàn thuế. Khoản hoàn trả này sẽ được ghi có trở lại phương thức thanh toán ban đầu được sử dụng để đặt hàng. Tên tổ chức hoặc cá nhân theo đơn đặt hàng phải khớp chính xác với giấy chứng nhận miễn thuế của nơi cấp. KATA không chấp nhận giấy chứng nhận miễn thuế photo.
Yêu cầu tư vấn