Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và hoặc giao dịch trên website https://katavina.com/ thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Thương Mại KATA Việt Nam

Chính Sách này mô tả cách KATA VINA tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên website. Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên trang mua hàng https://katavina.com/ được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên website

2. Quy định cụ thể

2.1. Mục đích thu thập thông tin


– Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch hoặc đăng ký mở tài khoản tại https://katavina.com/, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).

– Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. KATA VINA không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2.2. Phạm vi sử dụng thông tin

– KATA VINA có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

– Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào https://katavina.com/

– Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với KATA VINA, các website khác của Công ty TNHH Thương Mại KATA Việt Nam, hoặc ngược lại;

– Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên https://katavina.com/ ;

– Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.3. Thời gian lưu trữ thông tin

– Các thông tin của Khách Hàng được các đối tác cổng thanh toán bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong trường hợp khách hàng không đồng ý lưu trữ thông tin KATA Vina sẽ không lưu lại thông tin của quý khách

- Thời gian tối đa lưu trữ thông tin trong vòng 540 ngày

2.4. Những người hoặc tổ chức được chia sẻ thông tin khách hàng

- KATA Vina không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để KATA Vina cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

- Ngoài các trường hợp nêu trên, KATA Vina sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, KATA Vina cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

- KATA Vina có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho mục đích sau:

Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: KATA Vina có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp KATA Vina tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho KATA Vina sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

2.5 Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH Thương Mại KATA Việt Nam

Số 14 ngõ 102 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: katavina.com

2.6. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

– Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng được các đối tác cổng thanh toán bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. KATA VINA không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của KATA VINA

– Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của website, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán,cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Chúng tôi có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

  2.7. Phương thức chỉnh sửa dữ liệu

KATA Vina cung cấp các tính năng chỉnh sửa thông tin cá nhân trong phần mục "Thông tin cá nhân" của tài khoản. Khách hàng đăng nhập vào tài khoản cá nhân để chỉnh sửa những thông tin này

2.8. Về việc liên kết với các website khác

– Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên https://katavina.com/ trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của https://katavina.com/
KATA Vietnam Support Team
 
 
 
 
Yêu cầu tư vấn