Chính sách bảo hành

1. Điều kiện bảo hành

1.1 Điều kiện bắt buộc

- Khách hàng phải cung cấp đúng số điện thoại khi đăng ký mua hàng.


1.2 Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo điều kiện sau:

- Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất.

1.3 Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Khách hàng không cung cấp được số điện thoại bảo hành.

- Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất.

1.4 Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng tới hạn bảo hành tùy từng sản phẩm.

2. Phương thức áp dụng bảo hành

2.1. Địa điểm bảo hành

- Địa điểm bảo hành được ghi trong phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Bảo hành của Nhà cung cấp/Nhà Phân phối theo thông tin trong phiếu bảo hành.

2.2. Thời gian thực hiện bảo hành

Trong mọi trường hợp, thời gian thực hiện bảo hành sản phẩm phụ thuộc vào chính sách và/hoặc mức độ sẵn có của thiết bị/sản phẩm thay thế của Trung Tâm Bảo Hành và sẽ được thông báo cụ thể cho Quý khách (i) vào thời điểm Trung Tâm Bảo Hành nhận sản phẩm để bảo hành trong trường hợp quý khách tự đem sản phẩm đến Trung Tâm Bảo Hành; hoặc (ii) ngay khi KATA Vina nhận được thông báo về thời gian bảo hành trong trường hợp quý khách thực hiện bảo hành sản phẩm qua hotline.

Trong mọi trường hợp, KATA Vina không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát nào xảy ra nếu Quý khách không thực hiện theo hướng dẫn tại Chính sách bảo hành này.

 
KATA Vietnam Support Team
 
 
 
 
Yêu cầu tư vấn