Cơ cấu tổ chức

Hiểu được chất lượng sản phẩm, dịch vụ của một công ty chính là kết quả phản ánh trình độ và năng lực của đội ngũ nhân viên của công ty. KATA luôn coi người lao động là tài sản quý giá nhất; KATA luôn chú trọng tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự.
Tập thể KATA luôn nỗ lực xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; Thực hành các chính sách phúc lợi ưu việt, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả cán bộ nhân viên của KATA.

 

cơ cấu tổ chức của KATA
 

Yêu cầu tư vấn