Chúng tôi hiểu rằng bạn có ý nghĩa như thế nào trong việc nâng cao thương hiệu của chúng tôi và đưa sản phẩm của chúng tôi tới khách hàng cuối cùng. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn hợp tác với bạn để cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người.

 

Hãy gửi thông tin của bạn theo liên hệ dưới đây, Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.

 

Wholesale

Email : VinhLH@katavina.com

Tel : 02432077799 EXT 105

Mobile : 

Distributors

Email : KhaiND@katavina.com

Tel : 02432077799 EXT 1207

Mobile : 0934549998