Từ khóa: Ngành nghề:
STT Vị trí tuyển dụng Tuyển gấp Số lượng Ngày đăng tuyển Nơi làm việc Hết hạn
1 Nhân viên Digital Marketing (1 người) 1 05/07/2018 Hà Nội
1 Chuyên viên SEO (1 người) 1 06/07/2018 Hà Nội
1 Cộng tác viên Kế toán 2 31/12/2017 Hà Nội
1 Nhân viên PG sản phẩm ô tô [Mã KATA.PG] 4 31/08/2017 Hà Nội, TP HCM
1 Chuyên viên Marketing [Mã : Mar.KATA] 1 01/12/2017 Hà Nội
1 Nhân Viên Xuất Khẩu [Mã : TTEx.KATA] 5 01/05/2017 Hà Nội
1 NV giao nhận hàng tại Hà Nội 7 01/10/2017 Hà Nội
1 Chuyên Viên Report Và Kiểm Soát Chất Lượng 1 01/07/2017 Hà Nội
1 Cán bộ kinh doanh 5 31/12/2018 Hà Nội
1 Nhân viên Marketing Hà Nội 1 31/12/2015 Hà Nội
1 Thực tập sinh phòng Kinh Doanh (Mã : TTKD.KATA) 2 31/12/2015 Hà Nội
1 Thực tập sinh phòng Nhân sự (Mã: TTNS.KATA) 2 31/12/2015 Hà Nội
1 Sinh viên thực tập ngành Marketing 1 31/12/2015 Hà Nội
1 Nhân viên kinh doanh phân phối 5 31/05/2018 Hà Nội
1 Nhân viên Vận tải Quốc tế 10 31/12/2015 Hà Nội