Chúng tôi hiểu những người có ảnh hưởng có ý nghĩa như thế nào trong việc nâng cao thương hiệu của chúng tôi và thu hút khách hàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn hợp tác với bạn để cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người.

 

Hãy gửi thông tin của bạn theo liên hệ dưới đây, Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.

 

Email support@katavina.com
Tel +84-243-207-7799 EXT 100
Mobile +84-934549998