Trụ sở chính Công ty TNHH Thương mại KATA Việt Nam tại Hà Nội

Địa chỉ:

Số 13 – 7/5, Hoàng Đạo Thành, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Shop : 14/102 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:

0934549998

02432077799 Ext 1122

Email:

support@katavina.com

global.katavina.com

Thời gian làm việc: Sáng từ 08h00 đến 12h00
Chiều từ 13h00 đến 18h30

102 Kim Giang