Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng

 

Gọi Cho Chúng Tôi

 

Hãy chia sẻ cho chúng tôi mọi vấn đề,

chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết

trong vòng 24h.

Tel : +84-243-207-7799 (VN)

 +666-2688-0808 (TH)

 +605-320-6800 (MY)

 +1-888-456-8468 (US)

Hotline : 0963589599 | 0934549998

Mon-Sat, 9am to 5pm GMT + 7

Gửi Thư Cho Chúng Tôi

support@katavina.com

Hợp Tác Kinh Doanh

 

Marketing

HongNgoc@katavina.com

Wholesale and Distributors

KhaiND@katavina.com

Product Review Requests

support@katavina.com